Máme software, který potřebujete pro chod vaší firmy

Docházka

Mějte přehled o docházce
vašich zaměstnanců díky
modernímu docházkovému
systému.

Personalistika

Umožněte vašim personalistům pracovat efektivněji díky přehledné personální agendě.

Mzdy

Zpracujte mzdy vašich zaměstnanců jednoduše, rychle a vždy podle aktuální legislativy.

Stravování

Urychlete administrativu v závodní jídelně a umožněte zaměstnancům pohodlně odebírat jídlo.

Správa čipových karet

Vydávejte zaměstnancům personalizované čipové karty.

Sestavy a přehledy

Sledujte efektivitu vašich zaměstnanců přehledně. Jednoduché, stručné a přehledné manažerské statistiky.

OKbase přináší výhody každému.
Podívejte se, jak pomůže právě vám:

Jsem personalistka, chci svou evidenci zefektivnit a zpřehlednit.
Jsem manažerka, chci mít přehled o svém týmu, i když nejsem zrovna v kanceláři.
Jsem zaměstnanec, chci mít přehled o své docházce a neztrácet čas zbytečným papírováním.
Jsem mzdový účetní, vyžaduji legislativní aktuálnost, bezchybné výstupy a minimum administrativy.
Jsem správce IT, potřebuji stabilní a spolehlivý software.
 

Jsem personalistka

chci svou evidenci zefektivnit
a zpřehlednit.

Jsem personalistka

"Z pohledu personalistky vidím přínos OKbase především v tom, že mi efektivně pomáhá v každodenní práci se zaměstnanci naší společnosti. Včas mě upozorní na důležité termíny a události, v předstihu tak vím, co všechno musím v nejbližší době zařídit. OKbase pracuje za mě."

V souladu s aktuálně platnou legislativou

OKbase je vaším štítem proti reálně hrozícím penalizacím (sankcím). Při založení karty každého nového zaměstnance systém OKbase myslí na vaše zákonné povinnosti, které se týkají zejména vstupní lékařské prohlídky, školení řidičů, BOZP a PO případně další zákonem dané agendy vyplývající z rozmanité škály pracovních činností. Systém operuje v souladu s aktuálně platnou legislativou.

 

Nezapomínáte

nastenkaDůležité události, které se vztahují k vaší pracovní činnosti máte vždy na očích díky konfigurovatelné nástěnce. Systém vás automaticky upozorní na blížící se pro vás podstatné úkoly například nástup nového zaměstnance, končící PPV, lékařskou prohlídku aj. Klíčové oblasti si sami nadefinujete, včetně časového předstihu upozornění. Systém pak snadno rozpozná, na co a kdy vás má upozornit.

 

Buďte v obraze

Řešení OKbase zahrnuje více než 100 výstupních sestav, které vám pomohou analyzovat, porozumět a maximálně efektivně spravovat agendu řízení lidských zdrojů vaší společnosti. Uživatel může velmi snadno vytvářet své vlastní sestavy, které budou přímo reflektovat jeho oblasti zájmu. Veškeré data lze exportovat v různých formátech pro další analytické úlohy.

 

Automatizace

Nechte systém pracovat za vás. Systém využívá stávajících dat, která automaticky propisuje do nadefinovaných polí vašich pracovních tiskopisů. Se systémem OKbase nemusíte smlouvy pracně vyplňovat pro každého jednotlivého zaměstnance krok po kroku. Za pomoci nástroje „Audit“ kontroluje aplikace veškeré změny, které byly provedeny a upozorní vás na možná rizika s jejich realizací spojené.

 

Nábor zaměstnanců

Potřebujete-li doplnit či rozšířit řady vašeho týmu, OKbase vám bude užitečným pomocníkem. Zajišťuje evidenci požadavků pro jednotlivé pracovní pozice tj. praxe, dosažené vzdělání aj. Celý cyklus výběrového řízení je evidován včetně osobních dat uchazečů a jejich životopisů. Informace o průběhu jednotlivých výběrových řízení jsou zprostředkovány všem zúčastněným.

 

Vzdělávání

OKbase umožňuje vytváření interních a externích kurzů, školení a programů určených zaměstnancům. Zaměstnanci se mohou přihlásit na vzdělávací akce přímo ze svého profilu systému OKbase. Aplikace je výkonným nástrojem pro evidenci znalostí v rámci osobního růstu každého jednotlivého zaměstnance.

 

Hodnocení

Nároky na hodnocení zaměstnanců se liší takřka v každé společnosti, a proto tato oblast systémů zůstává uživatelsky velmi otevřená. Každý uživatel si může nadefinovat oblasti hodnocení dle svých specifických požadavků a pro vyjádření výsledku hodnocení využít numerickou i slovní škálu. 

 

OKbase pro každého

PersonalistkaManažerkaZaměstnanecmzdový účetnísprávce IT