Máme software, který potřebujete pro chod vaší firmy

Docházka

Mějte přehled o docházce
vašich zaměstnanců díky
modernímu docházkovému
systému.

Personalistika

Umožněte vašim personalistům pracovat efektivněji díky přehledné personální agendě.

Mzdy

Zpracujte mzdy vašich zaměstnanců jednoduše, rychle a vždy podle aktuální legislativy.

Stravování

Urychlete administrativu v závodní jídelně a umožněte zaměstnancům pohodlně odebírat jídlo.

Správa čipových karet

Vydávejte zaměstnancům personalizované čipové karty.

Sestavy a přehledy

Sledujte efektivitu vašich zaměstnanců přehledně. Jednoduché, stručné a přehledné manažerské statistiky.

OKbase přináší výhody každému.
Podívejte se, jak pomůže právě vám:

Jsem personalistka, chci svou evidenci zefektivnit a zpřehlednit.
Jsem manažerka, chci mít přehled o svém týmu, i když nejsem zrovna v kanceláři.
Jsem zaměstnanec, chci mít přehled o své docházce a neztrácet čas zbytečným papírováním.
Jsem mzdový účetní, vyžaduji legislativní aktuálnost, bezchybné výstupy a minimum administrativy.
Jsem správce IT, potřebuji stabilní a spolehlivý software.
 

Správa čipových karet umožňuje
personalizovat a spravovat
životní cyklus identifikačních
a čipových karet.

Správa čipových karet

manažer kartyModul slouží k personalizaci a správě životního cyklu identifikačních a čipových karet, které jsou vydány pro docházkový nebo přístupový systém, stravování, nebo pro jiný účel. Personalizované čipové karty lze použít společně s programovým vybavením OKsmart pro šifrování, autentizaci a elektronický podpis. V modulu lze personalizovat plastové identifikační karty opatřené jednostranným nebo oboustranným potiskem, který může volitelně obsahovat textové a grafické prvky, jako identifikační údaje a fotografii držitele, dále identifikační čárový kód nebo standardizovanou opticky čitelnou zónu podle specifikace ICAO. Dále je možné personalizovat čipové karty s bezkontaktním rozhraním, s plnou podporou systémů Mifare a DESFire. Modul podporuje kontaktní čipové karty se systémem GlobalPlatform a Java Card. Umožňuje vydavateli bezpečně uložit a spravovat kryptografické klíče GlobalPlatform, uložit a nahrávat Java Card aplety a personalizovat aplikace.

 

Personalizační klíče

K bezpečnému uložení kryptografických klíčů nutných pro personalizaci a správu čipových karet se používají bezpečnostní zařízení různých typů, softwarové kontejnery, čipové karty nebo hardwarové adaptéry (HSM). Modul zajišťuje vlastní správu bezpečnostních kontejnerů a klíčů, pokud je současně instalován i modul pro správu klíčů, lze s výhodou bezpečně archivovat personalizační klíče.

 

Personalizační profily

Personalizační profily karet jednoznačně definují všechny operace nutné pro provedení kompletní personalizace karty. Každý profil je tvořen libovolnou kombinací profilu grafické, bezkontaktní a kontaktní personalizace, sady kryptografických klíčů a společného datového zdroje. Profil personalizace kontaktního čipu určuje sadu klíčů GlobalPlatform potřebnou pro nahrání programových apletů do bezpečnostní domény, programový kód apletů, aplikační data, klíče a parametry. Personalizace je řízena skriptem, který lze importovat do OKbase. Profily lze kopírovat a kopie modifikovat pro snadné vytvoření nových profilů.

 

Hlavní výhody

  • Potisk identifikačních karet a visaček pro zaměstnance, návštěvníky a účastníky vzdělávacích akcí.
  • Personalizace bezkontaktních karet pro evidenci docházky, přístupové systémy, výdej jídel a další aplikace.
  • Personalizace kontaktních karet se systémy GlobalPlatform a Java Card pro elektronický podpis, šifrování a silnou autentizaci.
  • Personalizační profily pro opakované použití a snadnou úpravu.
  • Pro personalizaci lze použít data OKbase nebo libovolná externí data.
  • Bezpečné uložení a správa kryptografických klíčů pro personalizaci karet.
  • Tisk PIN/PUK obálek.
  • Správa životního cyklu vydaných karet.
 

Správa certifikátů

Digitální certifikáty a s nimi související privátní klíče uložené na smart čipech tvoří základ bezpečné implementace systémů PKI. Kvalifikované certifikáty jsou vydávány akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, v rámci organizace lze většinou vystačit i s interně vydávanými certifikáty. Systém podporuje vytvoření žádosti o certifikát, eviduje a spravuje vydané certifikáty a umožňuje jejich umístění na čipových kartách.

 

Napojení na certifikační autority Microsoft Windows

Součástí Správy certifikátů je konektor na certifikační autoritu MS CA, který umožňuje přímo ze systému OKbase požádat o certifikát od této autority a vydaný certifikát uložit na kartu a do databáze OKbase. V systému jsou definovány profily certifikátů, které mají přímou vazbu na šablony certifikátů MS CA.

 

Profily certifikátů

V profilech certifikátů je možné nastavovat různé politiky upozorňování na konec platnosti certifikátu, na nutnost odvolání certifikátu při odchodu zaměstnance nebo při odvolání či vyřazení karty, na níž je certifikát evidován. S využitím profilů certifikátů je možné vydat certifikát automaticky při personalizaci karty nebo dodatečně ve spolupráci uživatele s administrátorem, či dokonce podle nastavených práv také uživatelem ve webovém klientu OKbase. V systému je možné vydávat a spravovat rovněž certifikáty mimo čipové karty. Důležitou vlastností modulu Správa certifikátů je její přímé propojení s modulem správy klíčů. Díky tomuto propojení mohou být privátní klíče šifrovacích certifikátů obnoveny (za dodržení bezpečnostních opatření) i v případě zničení karty a lze tak zamezit ztrátě důležitých šifrovaných dat.

 

Správa klíčů

Šifrování dat je prakticky jediným efektivním a při správné implementaci i dostatečně bezpečným způsobem ochrany dat při jejich uložení, přenosu a sdílení. Šifrovací klíče se v organizacích nejčastěji používají pro zabezpečení e-mailů, notebooků a přenosných médií, případně pro šifrování dat v aplikacích. Silná kryptografie má ale i svoji „odvrácenou stranu“, se kterou se lze setkat při ztrátě kryptografických klíčů nebo poškození jejich nosiče. V případě, že nejsou šifrovací klíče efektivně spravovány, je nemožné při ztrátě šifrovacího klíče nebo při odchodu zaměstnance (držitele šifrovacího klíče) zašifrovaná data obnovit. Systém pro správu klíčů je proto nezbytnou součástí kvalitní implementace informační bezpečnosti každé organizace.

 

Archivace klíčů

Správa klíčů v OKbase nabízí především bezpečnou službu archivace klíčů, při které je vhodně využita asymetrická kryptografie. Služba vložení klíče je dostupná online s použitím veřejných klíčů, naopak obnovení archivovaného klíče vyžaduje sestavení tajných klíčů, jejichž komponenty jsou v držení nejméně dvou bezpečnostních správců. Bez tajných klíčů není možné žádnými prostředky, ani s plnými přístupovými právy k systému a databázi, klíče ze systému získat.

 

Správa personalizačních klíčů

Správa klíčů je v OKbase propojena s modulem Správa karet. Základním bezpečnostním mechanismem smart čipů personalizovaných v modulu Správa karet je silná symetrická a nesymetrická kryptografie, prováděná s kryptografickými klíči. V závislosti na oblasti použití je vhodné nebo dokonce nutné kryptografické klíče generovat, ukládat, archivovat a v případě potřeby obnovovat v systému pro správu klíčů. Kryptografické klíče jsou nezbytné i pro vlastní správu čipových karet. Propojení modulu správa klíčů a správy karet tedy zajišťuje, že i v případě havárie, je možné kryptografické klíče obnovit.

 

Poptávkový formulář

Kontrolní otázka:
Kolik je pět plus šest

 

OKbase používají

     Huawei      MMR      Brno      Europ Assistance    a další

OKbase pro každého

PersonalistkaManažerkaZaměstnanecmzdový účetnísprávce IT