Máme software, který potřebujete pro chod vaší firmy

Docházka

Mějte přehled o docházce
vašich zaměstnanců díky
modernímu docházkovému
systému.

Personalistika

Umožněte vašim personalistům pracovat efektivněji díky přehledné personální agendě.

Mzdy

Zpracujte mzdy vašich zaměstnanců jednoduše, rychle a vždy podle aktuální legislativy.

Stravování

Urychlete administrativu v závodní jídelně a umožněte zaměstnancům pohodlně odebírat jídlo.

Správa čipových karet

Vydávejte zaměstnancům personalizované čipové karty.

Sestavy a přehledy

Sledujte efektivitu vašich zaměstnanců přehledně. Jednoduché, stručné a přehledné manažerské statistiky.

OKbase přináší výhody každému.
Podívejte se, jak pomůže právě vám:

Jsem personalistka, chci svou evidenci zefektivnit a zpřehlednit.
Jsem manažerka, chci mít přehled o svém týmu, i když nejsem zrovna v kanceláři.
Jsem zaměstnanec, chci mít přehled o své docházce a neztrácet čas zbytečným papírováním.
Jsem mzdový účetní, vyžaduji legislativní aktuálnost, bezchybné výstupy a minimum administrativy.
Jsem správce IT, potřebuji stabilní a spolehlivý software.
 

Jsem správce IT

potřebuji stabilní a spolehlivý software.

Jsem správce IT

"Pro moji profesi je OKbase výhodná především z důvodu jednoduché správy a vysoké bezpečnosti. Na uživatelských PC nemusím nic instalovat. OKbase pracuje s centrální databází a pro snadný přístup uživatelů lze využívat systém jediného přihlášení k adresářovým službám."

 

Minimální instalace

Každý správce ocení minimální nároky na instalaci a údržbu software. Na straně web klienta OKbase není vyžadována žádná instalace, prostředí bohatého klienta se automaticky aktualizuje pomocí technologie Java Web Start.

 

Moderní architektura

Systém využívá vícevrstvou architekturu, v rámci které je na straně uživatele spuštěn pouze vhodný klient (smart java klient, browser, nebo mobilní klient), aplikace a data jsou uloženy na severech. Není nutné používat komerční aplikační servery, OKbase se plně spokojí se službami kontejneru Apache Tomcat.

 

Výběr platformy

Systém využívá databázi Oracle nebo Microsoft SQL Server, pro většinu běžných instalací plně postačí bezplatné edice Oracle XE nebo SQL Server Express. Podporované OS na straně serveru jsou MS WIN Server 2003-2008; 32/64 bit, Linux OEL 5.5,5.6,6.0; 32/64 bit.

Aplikace Okbase ve verzi 2.13.2 podporuje Oracle Database 11gR2, Solaris 11, Linux 6 a Oracle Exadata. Pro více informací kontaktujte: okbase@oksystem.cz

Stanice klienta mohou být vybaveni jakýmkoli operačním systémem, na kterém běží Java a web prohlížeč.

 

Snadná rozšiřitelnost

OKbase lze snadno přizpůsobit velikosti organizace, požadavkům na rozsah funkcí a modelu provozu a správy. Výhodou je snadná rozšiřitelnost systému pomocí volitelných modulů, jejichž funkčnost je uživatelům k dispozici okamžitě po zadání licenčního kódu, bez jakékoli dodatečné instalace.

 

Napojení na ostatní informační systémy

Modul Export/Import dat umožňuje propojení OKbase se stávajícími systémy zákazníků pomocí hotových, nebo uživatelsky definovatelných exportů a importů dat a sestav. K transparentní integraci mohu aktivovat systém jediného přihlášení (SSO) přes Active Directory, uživatel nemusí zadávat přihlašovací údaje v OKbase. Se složitější integrací nám efektivně pomůže zkušený implementační tým společnosti OKsystem.

 

Bezpečnost a řízení přístupu

Bezpečnost a řízení přístupu k datům OKbase lze řídit na více úrovních. Základem je fyzické oddělení uživatelů od dat, které jsou umístěny v centrální databázi a zabezpečená komunikace s použitím SSL a autentizace uživatele. Přístup v aplikaci lze řídit na základě definice rolí a přiřazení funkčních práv k těmto rolím. Práva rolí jsou dále omezena na různé třídy objektů a aplikována pouze na množiny objektů dané třídy.

 

OKbase pro každého

PersonalistkaManažerkaZaměstnanecmzdový účetnísprávce IT