Máme software, který potřebujete pro chod vaší firmy

Docházka

Mějte přehled o docházce
vašich zaměstnanců díky
modernímu docházkovému
systému.

Personalistika

Umožněte vašim personalistům pracovat efektivněji díky přehledné personální agendě.

Mzdy

Zpracujte mzdy vašich zaměstnanců jednoduše, rychle a vždy podle aktuální legislativy.

Stravování

Urychlete administrativu v závodní jídelně a umožněte zaměstnancům pohodlně odebírat jídlo.

Správa čipových karet

Vydávejte zaměstnancům personalizované čipové karty.

Sestavy a přehledy

Sledujte efektivitu vašich zaměstnanců přehledně. Jednoduché, stručné a přehledné manažerské statistiky.

OKbase přináší výhody každému.
Podívejte se, jak pomůže právě vám:

Jsem personalistka, chci svou evidenci zefektivnit a zpřehlednit.
Jsem manažerka, chci mít přehled o svém týmu, i když nejsem zrovna v kanceláři.
Jsem zaměstnanec, chci mít přehled o své docházce a neztrácet čas zbytečným papírováním.
Jsem mzdový účetní, vyžaduji legislativní aktuálnost, bezchybné výstupy a minimum administrativy.
Jsem správce IT, potřebuji stabilní a spolehlivý software.
 

Služby pro zákazníky OKbase

Implementace

OKsystem disponuje týmem zkušených konzultantů, který před nasazením OKbase provede analýzu příslušných firemních procesů a navrhne způsob jejich implementace v rámci funkcionality OKbase. Po schválení navrhovaného řešení zajistí kvalitní implementaci dodávaného systému v provozních podmínkách zákazníka, tzn. systém nainstaluje, nastaví konfigurační parametry, provede zaškolení uživatelů a po zkušebním provozu předá systém zákazníkovi do rutinního užívání.

 

Podpora

  • Služby hotline OKbase poskytujeme standardně v pracovní dny na tel. 236 072 290 od 8:00 do 16:00 hod (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak).
  • Hot-line: poskytování telefonické nebo e-mailové podpory.
  • Nové verze: uvolňování nových verzí programového vybavení dle legislativních změn. Součástí dodávky každé nové verze je i dokumentace provedených úprav.
  • Individuální školení a konzultace: poskytujeme dle požadavků zákazníka.
 

Outsourcing mezd

Naši specialisté jsou připraveni plně převzít veškerou odpovědnost za kompletní zpracování mzdové agendy vaší společnosti, ať již ve vaší firmě pracují desítky, stovky, či tisíce zaměstnanců. Naší snahou je, aby nás naši zákazníci vnímali jako partnera a nejen jako externího zpracovatele mezd. Mzdový outsourcing provozujeme na vlastních informačních systémech, což našim klientům přináší nemalé výhody ve formě možnosti individuálních úprav. V rámci těchto služeb nabízíme i množství dalších možností. Patří sem především kompletní agenda Personalistiky (včetně náborů, vzdělávání, BOZP, hodnocení a služebních cest) a Docházkový systém v několika konfiguracích tak, aby vyhovoval každé společnosti.

 

Mobilní aplikace

Mobilní zařízení jsou významným prvkem současného dění v IT a postupně se integrují a především mění celá odvětví - sociální, politické, ekonomické, zábavní atd. Využít výhod, které tato oblast skrývá, můžete pouze v případě, kdy jasně porozumíte všem důsledkům, které s sebou přinášejí. Spojte se s námi, pomůžeme vám identifikovat a dosáhnout vaše cíle. OKsystem má bohaté zkušenosti v oblasti informačních technologií a mobilní technologie jsou další podstatnou součástí našich aktivit.

 

Hosting

Využívání systému OKbase ve formě Hostingu je částečně obdobou Cloudového řešení. Zákazník si zakoupí licence systému OKbase, ale provoz systému je poskytován v našem datovém centru. Správa systému a hardwaru je tedy plně v naší kompetenci.

 

Cloud

Systém OKbase lze provozovat nejen interně v organizaci, ale také v cloudu ve formě software jako služba (SaaS). Systém je kompletně instalován v našem moderním datovém centru, kde je plně garantována jak bezpečnost vašich interních dat, tak i stabilita provozu systému. Zákazník může se systémem pracovat prakticky odkudkoliv, prostřednictvím Internetu, a to bez potřeby instalace jakéhokoliv programového vybavení. Ze strany zákazníka tedy zcela odpadají náklady na pořízení systému, údržbu a upgrade na nové verze i jeho správu z pohledu IT.

 

Konzultace

Pro naše zákazníky poskytujeme široké spektrum konzultačních služeb. Jedná se především o mzdový a personální audit, který analyzuje stávající procesy zpracování mezd a personalistiky. Tuto službu doporučujeme využít před samotnou implementací HR systému. Zákazník tím docílí maximálního zefektivnění a tím i podstatných finančních a personálních úspor.

 

OKbase používají

     Huawei      MMR      Brno      Europ Assistance    a další