Elektronická komunikace plátců mezd s exekutory

18. prosince 2023

Elektronická komunikace plátců mezd s exekutory

V našem vyjádření popisujeme stav zapracování připravovaných legislativních změn upravujících elektronickou komunikaci zaměstnavatelů se soudními exekutory do řešení OKbase.

Zákazníci OKbase obdrželi s informací o nové verzi také následující dokument od vedení společnosti OKsystem:

Vyjádření k nové právní úpravě elektronické komunikace se soudními exekutory

Novela exekučního řádu, provedená zákonem č. 286/2021 Sb., zavádí s účinností od 1. 1. 2024 povinnost tzv. kvalifikovaného plátce mzdy komunikovat elektronicky se soudními exekutory, pokud jde o součinnost spočívající ve sdělení vypočtených údajů nezbytných pro vedení exekuce.

Technické podrobnosti této elektronické komunikace, zejména náležitosti a vzor formulářů používaných v exekučním řízení a formát a strukturu příslušných datových souborů, má stanovit prováděcí vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento prováděcí právní předpis by měl dle návrhu nabýt účinnosti současně s příslušnými ustanoveními zákona č. 286/2021 Sb., tedy dnem 1. 1. 2024.

Nicméně k datu vydání verze 6.9.1 OKbase není stále znám definitivní obsah předmětné vyhlášky, a tedy i konkrétní podoba povinností, které mají být plátcům mzdy jako adresátům normy uloženy a jimi plněny, když projednávání návrhu prováděcí vyhlášky před jejím vyhlášením ve Sbírce zákonů stále nebylo dokončeno. Od ledna 2024, tedy se zamýšleným nabytím účinnosti uvedené vyhlášky, tak nebude z tohoto důvodu v OKbase k dispozici možnost elektronicky komunikovat se soudními exekutory.

Za současné situace jsme připraveni vyvinout maximální úsilí k provedení úprav OKbase v souladu s příslušnou legislativou, jakmile bude známa její skutečná a konkrétní podoba vyhlášená ve Sbírce zákonů. Vývoj funkcionality však bude pravděpodobně natolik komplikovaný (s ohledem na to, že neexistuje testovací prostředí ani podrobný popis pro vývojáře mzdových systémů), že lze předběžně předpokládat, že nebude možné tuto funkcionalitu implementovat ani do verze 6.9.2.

Důvody této nepříznivé situace neleží na straně společnosti OKsystem, ale výhradně na straně příslušných orgánů státu. OKsystem zahájil v dostatečném předstihu přípravy na zapracování této změny, když již od doby vyhlášení zákona č. 286/2021 Sb. ve Sbírce zákonů průběžně monitoroval problematiku nové právní úpravy a od poloviny letošního roku aktivně oslovoval zainteresované subjekty a komunikoval s nimi, ovšem bez uspokojivého výsledku.

 

 


Další aktuality

Archiv aktualit

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Zaujala vás OKbase?
Chcete se dozvědět více? Napište nám.

Upřesněte nám, co potřebujete vyřešit. Ozveme se vám zpět.


Informace o zpracování osobních údajů.
Položky označené * prosím vyplňte.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.