Personalistika

Komplexní nástroj pro efektivní řízení každodenní agendy personalisty.

Systém hlídá vaše interní pravidla a umožní delegovat část agend přímo na vedoucí týmů nebo jejich podřízené.

Průběžná upozornění, kontrolu důležitých termínů a plnění vybraných úkolů ocení zaměstnanci napříč úrovněmi.

 • Osobní údaje zaměstnanců nábor, workflow
 • Pracovněprávní vztahy včetně tvorby smluv a dodatků ze šablon
 • Požadavky a záznamy lékařské prohlídky, pracovní pomůcky, evidence úrazů
 • Organizační schémata exporty do přehledných grafických výstupů
 • Vzdělávání a povinná školení plány a seznamy akcí, účastníků, hodnocení, rozpočty
 • Pracovní cesty exporty víceúrovňového schvalování
 • Hodnocení a benefity
 • GDPR kategorizace a možný výmaz osobních údajů
 • Evidence souhlasů
 • Sestavy a výstupy veškeré reporty a statistiky v přehledných grafických a tiskových výstupech
Nástěnka personalisty

Nástěnka personalisty

Všechna upozornění máte na jednom místě.

 • Neustále aktuální

 • Uplynulé i blížící se lhůty
 • Uživatelská konfigurace zobrazení upozornění (před-po)
 • Nastavení zasílání e‑mailových notifikací pro každého uživatele zvlášť

Pomůže vám zajistit průběžnou kontrolu pro:

 • Hodnocení zaměstnanců
 • Nábor
 • Nástupy a výstupy
 • Dovolenou, docházko a plánování směn
 • Pracovně lékařské prohlídky a BOZP
 • Vzdělávání
 • Certifikáty a osvědčení
 • Cestovní příkazy
 • Pracovní pomůcky
 • Benefity
 • Jubilea
Organizační schémata

Podpora HR procesů

Informování zaměstnanců

 • Výplatní lístek, nesplněná školení/prohlídky, přihlášky na školení/kurzy, hodnocení, žádosti – dovolená, pracovní cesty

Informování zaměstnavatele

 • Výkazy práce, přihlášky na školení/kurzy, hodnocení, životní situace zaměstnanců

Schvalovací procesy

 • Dovolená, služební cesty, návrhy odměn/prémií

Organizační schémata a systemizace

 • Strom organizačních jednotek, včetně historie
 • Strom vztahů a kompetencí
 • Definice úrovní řízení a oprávnění
 • Různé grafické zobrazení (včetně fotografií zaměstnanců)
 • Systemizace pracovních míst a popisy pozic

Sestavy a přehledy

 • Reporty a sestavy vytváříte sami jednoduchým průvodcem
 • Distribuce prostřednictvím samoobsluhy komukoliv
 • Stále aktuální a nabízí se kontextově
 • Šablony pro hromadné tisky smluv, mzdových výměrů apod.
Organizační schémata

Evidence souhlasů

 • Kategorizace údajů
 • Výpis a export osobních údajů
 • Nástroj pro mazání a anonymizaci
 • Zaručená prokazatelnost a odvolatelnost souhlasů

Poskytnutí/odvolání souhlasu je vždy doložitelné a archivované na základě zadání hesla uživatele.

Hodnocení

Systém hodnocení je široce konfigurovatelný podle vašich potřeb. Hodnocení provádíte přímo ve webové samoobsluze. Výsledky hodnocení mohou být využity jako zdroj dat pro další vnitropodnikové procesy (např. rozdělení odměn, definice vzdělávacích potřeb).

Tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Kompletní správa a evidence tuzemských a zahraničních pracovních cest zaměstnanců. Schvalování návrhů, zpráv a vyúčtování služebních cest jednoduše ve webové samoobsluze nebo v mobilu. Náhrady se generují vždy v souladu s platnou legislativou a firemními pravidly. Vyúčtování náhrad a nákladů se automaticky promítá do mezd a účetního systému.

Nábory

Systém vás provede kompletním náborovým procesem od vypsání nové pracovní pozice až po uzavření pracovní smlouvy. Máte přehledně všechny interní a externí uchazeče, hodnotitelé nezmeškají žádný pohovor a poznámky o uchazečích mohou sdílet online.

Vzdělávání

Zlepšete organizaci firemního vzdělávání

 • Definování individuálních vzdělávacích plánů
 • Kontrola plnění vzdělávacích plánů
 • Sledování termínu periodických kurzů
 • Přihlášení na akci a automatické založení události v kalendáři
 • Hodnocení vzdělávacích akcí

Pomůžeme vám rozjet váš vlastní e-learning díky integraci nástrojů Moodle.

Benefity

 • Napojení na stávající systémy firemní „cafeterie"
 • Evidence nároku (stravenky, příspěvek na sport a kulturu, penzijní připojištění a další)
 • Sledování čerpání a propojení se mzdovým systémem

Zaujala vás OKbase?
Chcete se dozvědět více? Napište nám.

Upřesněte nám, co potřebujete vyřešit. Ozveme se vám zpět.


Informace o zpracování osobních údajů.
Položky označené * prosím vyplňte.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.