Máme software, který potřebujete pro chod vaší firmy

Docházka

Mějte přehled o docházce
vašich zaměstnanců díky
modernímu docházkovému
systému.

Personalistika

Umožněte vašim personalistům pracovat efektivněji díky přehledné personální agendě.

Mzdy

Zpracujte mzdy vašich zaměstnanců jednoduše, rychle a vždy podle aktuální legislativy.

Stravování

Urychlete administrativu v závodní jídelně a umožněte zaměstnancům pohodlně odebírat jídlo.

Správa čipových karet

Vydávejte zaměstnancům personalizované čipové karty.

Sestavy a přehledy

Sledujte efektivitu vašich zaměstnanců přehledně. Jednoduché, stručné a přehledné manažerské statistiky.

OKbase přináší výhody každému.
Podívejte se, jak pomůže právě vám:

Jsem personalistka, chci svou evidenci zefektivnit a zpřehlednit.
Jsem manažerka, chci mít přehled o svém týmu, i když nejsem zrovna v kanceláři.
Jsem zaměstnanec, chci mít přehled o své docházce a neztrácet čas zbytečným papírováním.
Jsem mzdový účetní, vyžaduji legislativní aktuálnost, bezchybné výstupy a minimum administrativy.
Jsem správce IT, potřebuji stabilní a spolehlivý software.
 

OKbase - software pro řízení lidských zdrojů

Celofiremní personální systém OKbase je určen personalistům, mzdovým účetním, manažerům a automaticky všem
zaměstnancům. Výhodou je provázanost jednotlivých agend, společná databáze, jednotné ovládání, rozšiřitelnost a
přizpůsobení potřebám zákazníků. 

 

Docházka

Mějte přehled o docházce vašich zaměstnanců díky docházkovému systému.

více o docházce
 

Personalistika

Umožněte vašim personalistům pracovat efektivněji díky přehledné personální agendě.

více o personalistice
 

Mzdy

Zpracujte mzdy vašich zaměstnanců jednoduše, rychle a vždy podle aktuální legislativy.

více o mzdách
 

Stravování

Urychlete administrativu a sestavujte jídelní lístky pro zaměstnance jednoduše a rychle.

více o stravování
 

Správa čipových karet

Vydávejte zaměstnancům personalizované čipové karty.

více o kartách
 

Sestavy a přehledy

Jednoduché, stručné a přehledné manažerské statistiky a přehledy.

více o modulu

Proč zvolit OKbase

Jednoduché ovládání

  • Jednoduché, přehledné a intuitivní ovládání.
  • Jednotný přístup do všech modulů na základě plně definovatelných oprávnění.
  • Možnost využít jediného přihlášení (SSO) odvozený z přihlášení k Active Directory.

Široká škálovatelnost

   • Díky použitým moderním technologiím lze systém OKbase efektivně provozovat jak na běžném notebooku, tak i ve velké organizaci s několika tisíci zaměstnanci.
   • Všechna data jsou uložena v jedné databázi (žádný interface, žádné duplicitní zadávání). Pro většinu běžných instalací plně postačí bezplatné edice Oracle XE nebo SQL Server Express.

Přístup přes internet a cloud computing

    • Kterýkoliv uživatel může s OKbase pracovat prakticky odkudkoli, prostřednictvím Internetu a to bez potřeby instalace jakéhokoliv programového vybavení.
    • Systém lze provozovat interně v organizaci nebo v cloudu formou poskytování software jako služby.

Bezpečnost systému

    • Oddělení uživatele od instalace a provozu programového vybavení a databázových služeb prostřednictvím vícevrstvé architektury systému.
    • Zabezpečená síťová komunikace prostřednictvím protokolu SSL/TLS.
    • Rozsah oprávnění přihlášeného uživatele lze detailně nastavit na vybrané funkce systému a určenou množinu zaměstnanců.
    • Možnost široce konfigurovatelného auditu událostí.

schéma OKbaseRozšiřitelnost systému

    • Funkce OKbase je možné rozšiřovat pomocí volitelných modulů, jejichž funkčnost je uživatelům k dispozici okamžitě po zadání licenčního kódu, bez jakékoli dodatečné instalace.
    • V současnosti je k dispozici sada modulů, pokrývající různé funkce organizací v oblasti komplexního řízení lidských zdrojů (evidence docházky, systemizace, organizační schémata, hodnocení zaměstnanců, elektronické výplatní lístky, evidence návštěv, stravování zaměstnanců, správa čipových karet a další).
    • Skladbu modulů lze konfigurovat a doplňovat podle potřeb zákazníka a dosáhnout tak požadovanou funkčnost při příznivé ceně licencí.

Variabilita a přizpůsobení potřebám uživatelů

    • Nasloucháme a rozumíme potřebám a připomínkám zákazníků a tvoříme OKbase spolu s nimi.
    • Systém je vyvíjen pro rozmanité společnosti tak, aby šel přizpůsobit jejich potřebám. Některá nastavení jsou na úrovni celého systému a mění chování aplikace, jiná jsou navázána na konkrétního uživatele a přinášejí mu větší komfort práce.
    • Důležitou součástí je modul Generátor sestav, pomocí kterého lze snadno vytvářet vlastní sestavy, případně exportovat data do různých formátů (Excel, Word, PDF a dalších).
    • Modul Export/Import dat umožňuje propojit OKbase se stávajícími systémy zákazníků. Naši konzultanti pečlivě navrhnou optimální řešení a přizpůsobí systém podle potřeb a personálních procesů zákazníků.

Trvalý vývoj a soulad s legislativou

    • OKbase je postavena na více, jak 20 letech zkušeností s vývojem a údržbou personálních a mzdových systémů.
    • Veškeré legislativní změny jsou do systému průběžně implementovány a formou aktualizací či nových verzí včas poskytovány zákazníkům. Systém se dynamicky rozvíjí, každá nová verze přináší další vylepšení a rozšíření funkcí.
    • Individuální školení a konzultace: poskytujeme dle požadavků zákazníka.
 

Podpora

    • Hot-line: poskytování telefonické nebo e-mailové podpory.
    • Nové verze: uvolňování nových verzí programového vybavení dle legislativních změn. Součástí dodávky každé nové verze je i dokumentace provedených úprav.
    • Individuální školení a konzultace: poskytujeme dle požadavků zákazníka.
 

OKbase používají

     Huawei      MMR      Brno      Europ Assistance    a další

OKbase pro každého

PersonalistkaManažerkaZaměstnanecmzdový účetnísprávce IT