Vzdělávací platforma

Scormium

Komplexní learningová platforma Scormium může přispět k rozvoji i vašich vzdělávacích programů, ať již školíte své zaměstnance, zákazníky, nebo firemní partnery.

Efektivní a automatizované cloudové řešení se přizpůsobí vašim konkrétním potřebám. Od tvorby, distribuce či nákupu vzdělávacího obsahu až po pořádání online nebo offline výuky, všechny potřebné nástroje budete mít vždy k dispozici na jednom místě. Díky pokročilému reportingu a propojení s OKbase navíc získáte úplnou kontrolu nad celým procesem.

Nástroj je vhodný také pro snadné vzdělávání obchodních partnerů a sdílení znalostí a stěžejních informací s odběrateli, franchisanty, nebo zákazníky. Lehce tak sjednotíte kvalitu služeb, kterou vaši partneři nabízejí koncovým zákazníkům.

Svět Learningu zažívá v posledních letech velkou transformaci. Scormium jako jeden z leaderů na poli těchto změn navázalo úzkou spolupráci s OKsystemem, čímž deklaruje svůj závazek k dostupnému LXP systému ve všech firmách.
Roman Sýkora, CEO

Poznámka: LXP, zkratka pro Learning Experience Platform, je dalším vývojovým krokem ke komplexnímu a efektivnímu vzdělávání. Studenti přestávají být pasivními příjemci informací a místo toho se aktivně podílejí na svém profesním a dovednostním růstu prostřednictvím větší interakce se školiteli i mezi sebou navzájem. K dosažení těchto cílů přispívá celá řada nástrojů včetně social learningu či zapojení umělé inteligence.

logo Scormium

Scormium

Scormium přináší vzdělávací platformu pro úspěšné týmy. Toto všestranné řešení vám umožní vytvářet, zadávat, automatizovat a sledovat výstupy vašich vzdělávacích programů. Snadná integrace s mnoha různými systémy zajistí ještě vyšší efektivitu a automatizaci vašich procesů. Zvyšte produktivitu jednotlivců i celých týmů, připravených čelit výzvám budoucnosti.

scormium.com

Interested in OKbase?
Want to learn more?

Let us know what you need to solve. We will get back to you.


Information on personal data processing.
Please complete all fields marked with *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.